Duurzaamheid op SPACE-S

Duurzaamheid: people, planet, profit

Duurzaamheid is belangrijk voor veel bewoners. We krijgen regelmatig de vraag: hoe zit het met duurzaamheid op SPACE-S? Woonbedrijf en Vestide proberen steeds duurzame keuzes te maken. SPACE-S is hier een goed voorbeeld van. Waarom en hoe? Dat leggen we je graag uit!

People, planet, profit. Dat zijn de drie veelgebruikte aandachtsgebieden waarmee we wereldwijd duurzaamheid ordenen.

People

Proces

Bij SPACE-S sta jij als bewoner, met jouw woonwensen, centraal. De bewoners bepalen samen het proces. Woonbedrijf onderzoekt met SPACE-S hoe bewoners een centralere rol in het proces kunnen krijgen. Door klantgestuurd te werk te gaan, kunnen we onze woningen, woonwijken én dienstverlening beter afstemmen op onze (toekomstige) huurders.

DNA: zelf <> samen

Bewoners creëerden zelf het DNA van SPACE-S. Belangrijk onderdeel: een goede balans tussen zelf en samen. Je eigen woonplek én alle ruimte om elkaar te ontmoeten. Om samen dingen te ondernemen, om elkaar te helpen waar nodig. En samen met Plu-S en Futuris geven we jongeren met een beperking op SPACE-S de kans om te leren zelfstandig te wonen.

Planet

Bouwbesluit/ nieuwbouw

Bouwen gebeurt op een steeds milieuvriendelijker manier. We maken gebruik van duurzamere materialen en technieken die minder belastend zijn voor het milieu. Ook bij SPACE-S maken we steeds een zo duurzaam mogelijke keuze.

DNA: stedelijk <> groen

Strijp-S is hoogstedelijk gebied. SPACE-S sluit hier perfect op aan, met hoogbouw en een mix van woningen en bewoners. Tegelijk is groen een belangrijk onderdeel van het DNA: met groene hofjes tussen de gebouwen en tuinen op de daken. Zo zoeken we de balans op tussen stedelijk en groen.

Innovatieve opwekking energie geen meerwaarde

Bij duurzaamheid denk je al snel aan maatregelen als zonnepanelen. Natuurlijk hebben we gekeken naar deze maatregelen. Voor SPACE-S blijken zonnepanelen niet effectief genoeg om erin te investeren.

Waarom? Een voorbeeld: de daken op SPACE-S zijn voorzien van groen. Dit is belangrijk om regenwater op te vangen en geleidelijk naar de bodem te laten stromen. Dit heeft een positieve invloed op zowel opnemen van fijnstof, de beperking van temperatuurschommelingen en verdroging van grond. Het dakoppervlak is natuurlijk niet zo groot en kan beter ingezet worden voor groen dan voor zonnepanelen.

Hittestress en groen

Heb jij wel eens gevoeld dat de temperatuur verandert als je de stad in of uit fietst? Dit noemen we ‘hittestress’. Hoge gebouwen zorgen ervoor dat warmte minder goed weg kan. Veel ramen weerkaatsen licht en warmte en zorgen zo voor extra verwarming. Er ontstaat een soort mini-broeikaseffect en dat is niet goed voor het milieu en voor het comfort.

Groen en water zijn belangrijke manieren om hittestress tegen te gaan. En groen zie je veel op SPACE-S! Tussen de gebouwen vind je overal groene hofjes, er komen daktuinen én op alle daken komt extra groen.

Profit

Als woningcorporatie is Woonbedrijf niet uit op winst. Maar we dragen wél bij aan de (economische) ontwikkeling van Strijp-S. De 402 woningen en nog meer nieuwe bewoners geven Strijp-S een flinke impuls. Zij maken Strijp-S aantrekkelijker voor ondernemers en bezoekers.

Samenwerking Strijp-S

SPACE-S ligt op Strijp-S. Duurzaamheid speelt al jaren een belangrijke rol in dit gebied. Want: hoe maken we van dit oude fabrieksterrein een nieuwe, creatieve en bruisende buurt én dragen we bij aan de ambitie van Eindhoven om energieneutraal te worden? SPACE-S kan daarom aanhaken bij een aantal duurzame projecten en initiatieven.

Mobility-S

Mobility-S ken je misschien als de organisatie die het parkeren op Strijp-S regelt. Je kunt als bewoner van SPACE-S jouw auto via Mobility-S parkeren. Maar Mobility-S doet meer: van het beschikbaar stellen van elektrische deelauto’s fietsen en fietsenstallingen tot mobiliteitsplanning en het zorgen voor goed openbaar vervoer.

Sanergy

Sanergy goed uitleggen is een technisch verhaal. Het is een combinatie van sanering (de grond gezond maken) en energiewinning. Kortweg komt het systeem hierop neer: er wordt grondwater opgepompt en gebruikt voor het verwarmen van de gebouwen in de winter en het verkoelen in de zomer. Tegelijk zorgt de installatie ervoor dat het grondwater geleidelijk wordt schoongemaakt. Het grondwater onder Strijp-S is namelijk sterk vervuild vanwege de industriële functie die het terrein vroeger had.

Ook op SPACE-S helpt Sanergy met het verkoelen en verwarmen van jouw woning.