Bestuur

De Bewonersvereniging SPACE-S (de vereniging) wordt geleid door een bestuur, bestaande uit de voorzitter, secretaris, penningmeester en de kartrekker van iedere Workspace. Het bestuur houdt zich vooral bezig met het samenbrengen en bewaken van de algemene richting van SPACE-S, alsook de algemene verenigingszaken zoals het innen van de contributie, het maken van de begrotingen, bijhouden van de ledenadministratie en het organiseren van Algemene Ledenvergaderingen (ALV’s).

Heb je vragen over de vereniging of over andere dingen die met SPACE-S te maken hebben? Stel ze via het contactformulier (optie vereniging) of via vereniging@space-s.nl

Samenstelling

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Voorzitter: Ian van Beek
  • Penningmeester: Famke Berg
  • Secretaris: Thais Croes
  • Kartrekker Workspace Activiteiten: Aya Bergkamp
  • Kartrekker Workspace Binnenruimtes: Ilona Rietdijk
  • Kartrekker Workspace Communicatie: Maud Nuijten (waarnemend)
  • Kartrekker Workspace Digitaal: Lukas Dobbelsteen
  • Kartrekker Workspace Groen: Carolien Verbiest
  • Kartrekker Workspace In Orde: Chiara Frencken
  • Kartrekker Workspace Samen Leven: Rik Nijskens

Het laatste nieuws van het Bestuur