Visie

SPACE-S is een unieke gemeenschap. Uniek in de zin dat er sprake is van een saamhorig karakter met in het hart daarvan de bewonersvereniging waardoor alle unieke eigenschappen van de ruim zeshonderd bewoners tot uiting kunnen komen.

Als vereniging willen we hierop doorpakken en het community-gevoel versterken, zonder als een commune te worden weggezet. Van belang daarvoor is een gezonde balans tussen eigen vrijheid en betrokkenheid voor en met de bewoners. Daarmee willen we streven naar een dorps karakter voor de community, binnen het stedelijke Strijp-S.

Kortom, bewoners kunnen in eigen vrijheid hun ding doen, bij elkaar langsgaan voor het spreekwoordelijke kopje suiker, deelnemen aan de verschillende activiteiten of nog een stapje verder gaan en daadwerkelijk actief meedenken over de vorming van SPACE-S. Het centrale idee is dat we, door het streven naar een balans, alle leden van de vereniging het gevoel geven dat ze iets te zeggen hebben. Dat gevoel heeft er namelijk voor gezorgd dat we nu met zijn allen hier zitten. Het is belangrijk dat er niets wordt verplicht of dat er geen eilandjesontstaan binnen de vereniging, en dat de bewoners en daarmee ook de vereniging op een natuurlijke manier groeien in het contact met elkaar en zich betrokken voelen.

Voor de vereniging zijn, bij wijze van visie, de volgende hoofdlijnen geformuleerd:

De vereniging streeft naar een gezonde balans tussen eigen vrijheid van bewoners en het betrokken voelen met en voor de bewoners. Hierdoor kan iedereen zich SPACE-S’er voelen en daar een eigen invulling aan geven.

De vereniging is er voor haar eigen leden. Bewoners die geen lid willen worden, zullen daardoor bepaalde beslissingen moeten accepteren. Iedereen kan echter te allen tijde lid worden en daarmee inspraak afdwingen. Ook blijven we met iedereen in gesprek, maar wij behartigen de belangen van onze leden aangezien zij voor ons SPACE-S maken tot wat SPACE-S is.

De vereniging waarborgt een heldere, duidelijke informatievoorziening en zichtbaarheid. Hierdoor verlagen we de drempel voor iedereen die lid wil worden of actief bij wil dragen. De zichtbaarheid en transparantie van de vereniging is eveneens een manier om deze drempel te verlagen.

De vereniging moet actieve bewoners belonen en ze laten merken dat ze iets te zeggen hebben. Door deze actievelingen kan de vereniging namelijk voortbestaan en blijft het unieke karakter van SPACE-S gewaarborgd.

De vereniging is het uithangbord van SPACE-S. Zowel richting Woonbedrijf als richting andere partijen zoals de gemeente en Park Strijpbeheer heeft de vereniging een functie te vervullen als voornaamste gesprekspartner. Via de enkeling kan SPACE-S in zijn totaliteit in gesprek gaan met deze partijen.

Als het huidige bestuur realiseren we ons dat we dit niet allemaal in één keer kunnen bereiken. Snelheid is dan ook niet vereist, maar het opbouwen van een duurzaam karakter des te meer. Met deze stippen op de horizon kunnen we wel gericht aan deze hoofdlijnen gaan werken.