Stadsverwarming van Ennatuurlijk

Aanmelden bij Ennatuurlijk

Op Strijp-S is geen gas aanwezig. Daarom is jouw woning aangesloten op het warmtenet van Ennatuurlijk. Je kunt niet kiezen voor een andere warmteleverancier. Maar je moet je wel zelf aanmelden bij Ennatuurlijk.

> Aanmelden bij Ennatuurlijk

We raden je aan om je aan te melden op de dag dat je je huurcontract tekent. Eerder lukt niet altijd. Je aansluiting werkt gewoon vanaf de dag dat je huur ingaat. In je woning ligt een welkomstbrief van Ennatuurlijk, met een ‘meterstandenverhuisformulier’. Met dit formulier geef je je eerste meterstanden door aan Ennatuurlijk.

> Download formulier voor meterstanden.

Wat doet Ennatuurlijk?

In je meterkast zit een afleverset van Ennatuurlijk. Deze heeft 3 functies:

1. Verwarming van je woning
De afleverset zorgt ervoor dat er warm cv-water naar je vloerverwarming gaat en dat afgekoeld water weer wordt afgevoerd. Je ziet in je meterkast een drukverschilregelaar zitten. Deze staat goed ingesteld voor jouw woning. Deze mag je zelf niet veranderen.

2. Warm water
De afleverset zorgt ervoor dat je warm water in je keuken en douche hebt. De standaard capaciteit is 8 liter water van 58 tot 62 graden per minuut.

3. Registratie warmteverbruik
In de afleverset zit een warmtemeter, die vastlegt hoeveel warmte je verbruikt. Dit wordt gemeten in gigajoules (GJ), de standaardmaat voor warmte. Ennatuurlijk meet je verbruik door het verschil in temperatuur tussen het aanvoer- en afvoerwater en het aantal doorgestoomde liters water te meten.

Storing

Ennatuurlijk is verantwoordelijk voor het onderhoud van de afleverset, het distributienet, de warmtemeter, de aansluitbeugel en de aansluitleidingen. Alles tot en met de meterkast dus. De vloerverwarming zelf, dus de buizen in je vloer, is van Woonbedrijf.

Is er een probleem met de vloerverwarming zelf? Neem dan contact met Woonbedrijf op voor reparatie. Voor alle andere problemen kun je contact opnemen met Ennatuurlijk.

Kosten stadsverwarming

De prijs die Ennatuurlijk rekent, bestaat uit twee onderdelen:

  • Vaste kosten: ongeveer 40 euro per maand ‘vastrecht’.
  • Variabele kosten: dit is je verbruik van warmte.

Warmtewet en stadsverwarming

Voor stadsverwarming geldt de Warmtewet. Deze wet moet voorkomen dat je als huurder te veel betaalt voor je warmte als je geen keuze hebt tussen leveranciers. Ennatuurlijk moet zich dus aan deze Warmtewet houden.

Volgens de Warmtewet stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) jaarlijks een maximaal tarief vast voor je warmte. Ennatuurlijk mag nooit meer vragen dan dit landelijke tarief. Het tarief wordt aangegeven als prijs per GJ. GJ staat voor gigajoule en is de meeteenheid voor warmte. Eigenlijk zoals je de hoeveelheid water meet in liters. In 2016 is het maximale tarief 22,66 euro per GJ.

> Bekijk het infoblad van Ennatuurlijk