Verhuizen

Ga jij verhuizen van Space-S? Voor bewoners geldt een minimale opzegtermijn van anderhalve maand. Om je verhuizing door te geven vul je dit formulier in. Wij zorgen dat je informatie ook bij Woonbedrijf terecht komt en gaan alvast opzoek naar een nieuwe bewoner! Hiervoor plannen we een bezichtiging in samen met een aantal toekomstige bewoners. Tijdens de bezichtiging geef je een rondleiding en kun je het hebben over eventuele overname van spullen.

Verhuizen binnen Space-S

Woon jij op Space-S en wil je in de (nabije) toekomst doorverhuizen? Er bestaat een mailinglist voor bewoners. Deze is uitsluitend bedoeld voor iedereen die door ons als bewoner erkend wordt. Wil jij graag op deze mailinglist staan zodat je mail ontvangt zodra er een woning op Space-S vrijkomt? Stuur dan een mailtje naar de samen leven workspace met als onderwerp: mailinglist bewoner space-s. Dan sturen wij de link waarmee je kunt aanmelden. Let op! Dit is enkel voor bewoners van Space-S.

Voorrang voor bewoners

Één op de vijf vrijkomende lofts en één op de vijf vrijkomende appartementen worden enkel aangeboden aan de belangstellendenlijst van personen die nog niet op Space-S wonen. In het geval van alle andere vrijkomende woningen hebben bewoners voorrang op de mensen die op de belangstellendenlijst staan. Levens veranderen en dat kan ook betrekking hebben op de woonsituatie. Daarom is het mogelijk om binnen Space-S naar een andere woning te verhuizen, mits er een vrij is natuurlijk.

Bewoners* zullen in 3 categorieën ingedeeld worden, namelijk:

  1. Actieve bewoners (bewoners die bij een workspace aangesloten zijn en lid zijn van de bewonersvereniging)
  2. Bewoners die lid zijn van de bewonersvereniging
  3. Bewoners die geen lid zijn van de bewonersvereniging

Als een woning vrijkomt, zullen de actieve bewoners dus voorrang hebben op alle andere bewoners en zullen leden van de bewonersvereniging voorrang krijgen op niet-leden. Zijn er meerdere geïnteresseerden per categorie dan wordt er geloot binnen deze categorie.

*Onder bewoners worden verstaan: hoofdhuurders en medehuurders, en (volwassen) inwonende kinderen van hoofd- of medehuurders die minimaal 2 jaar ingeschreven staan op eenzelfde adres op Space-S.