Bestuursvergadering Bewonersvereniging april ’19

d.d.15-4-2019

Workspace Activiteiten heeft de koningsmarkt afgelast, omdat er te weinig aanmeldingen waren. De speciaalbierkroegentocht was goed bevallen.

Workspace binnenruimtes heeft zijn eerste klankbordbijeenkomst gehad. Aan het digitaal reserveringssysteem wordt hard gewerkt.

Workspace Groen heeft de tuinmeubelen grondig aangepakt en weer verdeeld over de 3 terrassen. Er komen planten in de bloembakken van blok2 en 6. Bij blok 4 komt een platte grond van het dakterras en een legenda met wat er in de bakken staat.

Workspace Communicatie is nog met meerdere zaken bezig waaronder de welkomstboekjes voor de nieuwe bewoners; de prikborden in blok 2 en 5; de bewegwijzering in de trappenhuizen en de bewegwijzering naar de wasmachines, daktuinen, buurthuis, logeerkamer en huiskamer in de hallen van blok 1 en 5. De nieuwsbrief is goed ontvangen. Er zijn klikbordjes in de liften gekomen. Volgende vergadering wordt er eveneens gebrainstormd over een welkomspakket voor de nieuwe leden van de vereniging.

Workspace Samen leven heeft een gesprek gehad met Rush en Michel over het doorverhuizen. Ook is gesproken over de kinderen, die hier wonen en hoe hier mee om te gaan. Bij het doorverhuizen gaat e.e.a. veranderen op wens van woonbedrijf. Hierover later meer.

Workspace Digitaal staat even op een lager pitje omdat Sjors aan het verhuizen is. Samen Leven wil graag hun informatie via de website laten lopen.

Op 26 mei is er weer een ALV. Het bestuur is druk bezig om alles voor te bereiden.

Bij de evaluatie nieuwsbrief werd aangegeven dat het niet duidelijk was wie er stukjes aanleveren. Ook was het onduidelijk wanneer de stukken bij de redactie moesten zijn en wie de eindredactie doet/ meelezen. Belangrijke info (o.a. over koningsdag)was er niet in opgenomen. Er is besloten om een concept-nieuwsbrief een week van tevoren doorsturen naar het bestuur ter controle alvorens te versturen naar alle SPACE-S’ers

Alex Jansen en Thais hebben een gesprek gehad om een centraal meldpunt op te zetten voor problemen in bijvoorbeeld de hallen, zodoende kan beter in kaart worden gebracht hoe vaak en waar ergens iets speelt en kan er meer gestructureerd informatie met de bewoners worden gedeeld. Dingen achter de voordeur moet de bewoner zelf doen.

Onderwerpen voor de volgende vergadering: Banner van de Muziekfabriek, hofje tussen blok3 en 4 begane grond, overleg bewoners Space-S, Woonbedrijf en het Lucas over wat er speelt.