Wijzigingen doorverhuissysteem huidige bewoners SPACE-S

Per 1 juni 2019 zullen er in het doorverhuissysteem dat vorig jaar door Workspace Samen Leven geïntroduceerd is enkele wijzigingen doorgevoerd worden.

Zo is het vanaf dat moment verplicht om minimaal 2 jaar in je huidige woning op SPACE-S te wonen (en ingeschreven te staan), alvorens je mag doorverhuizen. Deze regel geldt voor hoofdhuurders, medehuurders, samenwoners, (volwassen) inwonende kinderen van hoofd- en/of medehuurders en bewoners van Futuris.

Hieronder nogmaals het doorverhuissysteem:

Bewoners* zijn in 3 categorieën ingedeeld, namelijk:

  1. Actieve leden
    • minimaal 6 maanden actief in een workspace
  2. Bewoners die lid zijn van de bewonersvereniging
    • betalende leden op het moment van reageren op een vrijkomende woning
  3. Bewoners die geen lid zijn van de bewonersvereniging

*Onder bewoners worden verstaan: hoofdhuurders, medehuurders, samenwoners, (volwassen) inwonende kinderen van hoofd- en/of medehuurders en bewoners van Futuris. Bij de oplevering van de nieuwe woning dien je minimaal 2 jaar te wonen en ingeschreven te staan op je huidige adres op SPACE-S.
Bovenstaande wijzigingen zijn voorgesteld door Woonbedrijf en goedgekeurd door Workspace Samen Leven. Voor vragen kun je mailen naar samenleven@space-s.nl