Opschonen Belangstellendenlijst

De belangstellendenlijst bestaat ondertussen alweer een jaar, wat gaat de tijd toch snel! Dit betekent ook dat het tijd wordt om de lijst op te schonen.
We doen dit, omdat we graag willen dat de belangstellendenlijst overzichtelijk blijft voor ons en voor jullie. Levens en interesses kunnen veranderen in een jaar en iemand die vorig jaar nog veel interesse had in een woning op Space-S, kan nu iets anders gevonden hebben. Met deze opschoning zorgen voor zo min mogelijk ruis op de belangstellendenlijst, alleen mensen die nog altijd echt geïnteresseerd zijn blijven zo op de lijst staan.

Sta jij op de belangstellendenlijst?
Dan krijg je op 1 juni een mail van ons met daarin een link om je opnieuw aan te melden voor de belangstellendenlijst. Hier krijg je 2 weken de tijd voor. Heb je na 2 weken niet gereageerd dan gaan we er vanuit dat je niet meer op de lijst wil staan, en word je dus verwijderd.
Houd ook goed je spambox in de gaten, daar willen onze mailtjes nog wel eens in terechtkomen.

Sta je niet op de belangstellendenlijst?
Maar wil je wel op Space-S komen wonen? Meld je dan aan voor de belangstellendenavond op 28 juni 2018. Klik hier voor meer informatie.

Misbruik
De mail die je krijgt als je op de belangstellendenlijst staat, is persoonlijk en we gaan er dus vanuit dat iedereen hier discreet mee omgaat. Mocht er onverhoopt toch misbruik gemaakt worden, zullen er helaas consequenties volgen. Stuur de mail dus a.u.b. niet door naar mensen die niet op de belangstellendenlijst staan.