Nieuw systeem doorverhuizen binnen Space-S (voor huidige bewoners)

Per 1 juli aanstaande zal een nieuw systeem in werking treden met betrekking tot het verhuizen binnen Space-S voor huidige bewoners.

Voorrang voor bewoners
Als er een woning vrijkomt op Space-S hebben bewoners voorrang op de mensen die op de belangstellendenlijst staan. Levens veranderen en dat kan ook betrekking hebben op de woonsituatie. Daarom is het mogelijk om binnen Space-S naar een andere woning te verhuizen, mits er een vrij is.

Huidige systeem
Het huidige systeem is nog gebaseerd op matspunten, die al zeker een jaar niet meer verzameld kunnen worden. Dit houdt in dat mensen die veel matspunten hebben, maar niet actief zijn binnen de community wel heel veel voordeel kunnen hebben bij het doorverhuizen en mensen die pas later op Space-S zijn komen wonen en juist wel actief zijn, nadeel ondervinden van dit systeem. Daarnaast bleek het matspuntensysteem niet goed te werken en is het administratief heel veel werk.

Nieuw systeem
Het nieuwe systeem is makkelijker bij te houden en te gebruiken. Bewoners* zullen in 3 categorieën ingedeeld worden, namelijk:

  1. Actieve bewoners (bewoners die bij een workspace aangesloten zijn)
  2. Bewoners die lid zijn van de bewonersvereniging (per 1 januari 2019**)
  3. Bewoners die geen lid zijn van de bewonersvereniging

Als een woning vrijkomt, zullen de actieve bewoners dus voorrang hebben op alle andere bewoners en zullen leden van de bewonersvereniging voorrang krijgen op niet-leden.
Zijn er meerdere geïnteresseerden per categorie dan wordt er geloot binnen deze categorie.

* Onder bewoners worden verstaan: hoofdhuurders en medehuurders, en (volwassen) inwonende kinderen van hoofd- of medehuurders die minimaal 2 jaar ingeschreven staan op Space-S (of vanaf de oplevering). Klik hier voor meer informatie over medehuurders, samenwoners en inwoners.
**Tot het einde van dit jaar zal er nog geen onderscheid gemaakt worden tussen categorie 2 en 3.

Totstandkoming
Workspace Samen Leven heeft een aantal concepten uitgewerkt die tijdens de Collected op 16 mei besproken zijn. Het nieuwe systeem is daaruit voort gekomen en is voorgelegd tijdens de ALV op zondag 24 juni. Dit voorstel is goedgekeurd door de ALV.

Verhuizen binnen Space-S
Woon jij op Space-S en wil je in de (nabije) toekomst doorverhuizen? Er bestaat een mailinglist voor bewoners. Deze is uitsluitend bedoeld voor iedereen die door ons als bewoner erkend wordt. Wil jij graag op deze mailinglist staan zodat je mail ontvangt zodra er een woning op Space-S vrijkomt? Stuur dan een mailtje naar wonenopSpaceS@gmail.com dan sturen wij de link waarmee je je kunt aanmelden. Let op! Dit is enkel voor bewoners van Space-S.

Bewonersvereniging
Wil jij lid worden van de bewonersvereniging? Stuur dan een mailtje naar vereniging@space-s.nl. Naast voordeel met doorverhuizen, krijg je ook vette korting op de huur van het buurthuis en de logeerkamer als je lid bent.

Workspaces
Wil jij graag actief bijdragen aan de community, maar weet je niet welke workspaces er zijn en wat ze inhouden? Voor meer informatie kun je contact opnemen met het bestuur van de bewonersvereniging door te mailen naar vereniging@space-s.nl.