Nieuw bestuur vereniging SPACE-S

Het nieuwe bestuur van de vereniging is vandaag officieel gekozen! Deze groep gaat vanaf nu aan de slag voor ons mooie Space-S.

Vlnr: Thursten, Lisa, Nick, Jori,
Ian, Saske, Thais , Arantja , Tejo

Ook zijn vandaag Jori als voorzitter, Daan als penningmeester en Zoë als secretaris van de vereniging afgetreden. Hartstikke bedankt voor het opzetten en het runnen van de vereniging!

Vlnr: Daan, Zoë & Jori

De nieuwe rollen zijn als volgt verdeeld

  • Ian: voorzitter en afgevaardigde Workspace Binnenruimtes
  • Thais: secretaris
  • Arantja: penningmeester
  • Lisa: afgevaardigde Workspace Samen Leven
  • Saske: afgevaardigde Workspace Activiteiten
  • Tejo: afgevaardigde Workspace Groen
  • Thursten: algemeen bestuurslid
  • Nick: algemeen bestuurslid
  • Jori: algemeen bestuurslid

Tijdens deze Bijzondere Algemene Ledenvergadering is ook het nieuwe huishoudelijk reglement doorgenomen en goedgekeurd door de vereniging. Hierin zijn zaken als de voorwaarden van het Verenigingslidmaatschap, eisen met betrekking tot Algemene Ledenvergaderingen, de plichten van het Bestuur en de afspraken omtrent Workspaces vastgelegd.

Wil je het nieuwe huishoudelijk reglement inzien? Mail naar vereniging@space-s.nl of gebruik het contactformulier.

Woon je op SPACE-S en wil je ook meebeslissen over dit soort belangrijke zaken op SPACE-S? Mail naar vereniging@space-s.nl om een inschrijfformulier te ontvangen en schrijf je in voor de vereniging!