SPACE-S staat in de Blauwe Kamer

We staan in vaktijdschrift de Blauwe Kamer! Nou denk je misschien: wat is dat dan? Het is een vakblad dat publiceert over actuele projecten en ontwikkelingen op het gebied van stedenbouw, landschapsarchitectuur, ruimtelijke ordening en architectuur.

Het inschrijfproces met matspunten wordt uitgelegd (iets waar we overigens ondertussen vanaf gestapt zijn) en de sociale keuzes die er in de architectuur zijn gemaakt.

Een interessante conclusie wordt getrokken. Lees het gehele artikel hier. Wat vinden jullie van het artikel?