Bestuursvergadering Bewonersvereniging februari ’19

d.d. 24-02-2019

Elke 6 weken vergadert het Bestuur van de Bewonersvereniging over zaken die spelen op SPACE-S. Daarnaast krijgen alle workspaces krijgen ruimte om hun voortgang te bespreken. Lees hier wat er op 24 februari 2019 is besproken.

Samenvatting

Vast agendapunt is de voortgang bij de Workspaces. 

Workspace Activiteiten gaf aan erg teleurgesteld te zijn in de opkomst bij de Collected. Mede hierdoor is de motivatie om activiteiten te plannen erg gedaald. Er wordt een afspraak gemaakt met Alex Jansen om te brainstormen over hoe we meer betrokkenheid bij de bewoners te krijgen. 

Workspace Communicatie heeft Joep Klunhaar naar voren geschoven als afgevaardigde in het bestuur. Bij de volgende Algemene Ledenvergadering (12 mei) kan hij gekozen worden als bestuurslid.
Er zijn klikborden gekocht voor in de liften en er gaan mededelingenborden komen in blok 2 en 5.
Op dit moment wordt er nog hard gewerkt aan de website, reserveringssysteem voor buurthuis en logeerkamer en infoboekjes voor nieuwe (en huidige) bewoners. Ook wordt er gewerkt aan de bewegwijzering in de verschillende blokken. 

Workspace Groen gaat nu het weer beter wordt weer aan de slag op de dakterrassen. De tuinmeubelen moeten geschuurd worden en weer in de olie gezet. Daarnaast moeten de bloembakken onder handen genomen worden. 

Workspace Samen Leven heeft weer een Belangstellendenavond georganiseerd op 7 maart. Hiervoor wordt een beroep gedaan op bewoners om ze te woord te staan. Oproep is al gedaan op Facebook. Daarnaast is er gediscussieerd over de perikelen bij het doorverhuizen. Afspraken hieromtrent zijn aangescherpt. 

Workspace Binnenruimtes geeft aan dat alles nagenoeg klaar is en er nu nog 1x per 3 maanden bij elkaar gekomen wordt om eventuele zaken te bespreken. 

Workspace Digitaal is in het leven geroepen. Zij zijn belast met het onderhoud van de website en het op de achtergrond goed laten lopen van de digitale en technologische kanten van Space-S. 

Vanuit de bewoners waren er veel vragen over de voortgang binnen de community en afspraken die ooit gemaakt zijn. Om jullie op de hoogte te houden is er afgesproken dat er voortaan een samenvatting van de bestuursvergadering in de nieuwsbrief komt. 

Als laatste werd de vraag gesteld of het handig is als er een groepje bewoners komt, die bij als meldpunt fungeren naar het woonbedrijf of de technische dienst. Hier hoort u in de toekomst meer over.